top of page

PRIVACY & COOKIES

BV Laura Lynn, gevestigd aan Cauwestraat 15, 8850 in Ardooie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via fanclub@lauralynn.be

Persoonsgegevens die Laura-Lynn.be verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

Sitebezoek & reageren op de blog

Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om je cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Aankoop via webshop

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres- en betaalgegevens worden verwerkt in ons facturatiesysteem. Overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Laura-Lynn.be verwerkt

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bezoekers ouder dan 16 zijn. Om die reden raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fanclub@lauralynn.be
dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerkt Laura-Lynn.be persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.

 • Om diensten en producten te leveren die je hebt afgenomen.

 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de e-mail.

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

 • Om ons aanbod beter af te stemmen op jouw persoonlijke situatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Laura-Lynn.be neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang LauraLynn.be persoonsgegevens bewaart

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Lauralynn.be blijf je maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hiervoor afmelden. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens door LauraLynn.be met derden

We delen jouw persoonsgegevens met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
 

Google Analytics

Laura-Lynn.be bevat een cookie van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze dienst houdt aantallen bezoekers bij en levert rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan wettelijk verplicht worden om informatie aan derden te geven en deze namens Google te verwerken. lauralynn.beheeft hier geen invloed op. 

De data die Google verzamelt, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google gebruikt een Standard Contractual Clause (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Social media (Facebook, Instagram, You tube)

Lauralynn.be heeft buttons om pagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons bevatten code van deze sociale netwerken en zorgen voor het plaatsen van cookies. Lauralynn.be heeft daar geen invloed op. In de privacyverklaringen van Facebook en Twitter kun je lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die via deze cookies worden verwerkt.

De zoveel mogelijk geanonimiseerde data wordt door Facebook en Goolge verzameld en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze sociale netwerken gebruiken Standard Contractual Clauses (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lauralynn.be en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fanclub@lauralynn.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Lauralynn.be persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via fanclub@lauralynn.be.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

 • Alle medewerkers van Lauralynn.be die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Lauralynn.be gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld Facebook, Instagram, en YouTube vallen onder deze laatste categorie.

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari).

Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van Lauralynn.be gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op LauraLynn.be worden gebruikt:

 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 27-11-2020:

Naam
Duur
Reden
Soort
Aanbieder

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

bottom of page